Publikacje książkowe

3 grudnia 2017

Prawa pracownicze w samorządzie terytorialnym

Prawa pracownicze, z pozoru proste, w praktyce nierzadko okazują się być labiryntem, przez który ciężko się przedostać. Tymczasem każdy z nas, pracowników, z nich korzysta. Każdy więc powinien znać przynajmniej ich podstawy. Wielu z nas reprezentuje także pracodawcę samorządowego, zatem i tym osobom znajomość tych przepisów się przyda.

W jakich przypadkach przysługuje nam wolne od pracy albo prawo odmowy wykonania polecenia? Jakie prawa mają pracujący rodzice? Jak wygląda procedura naboru na stanowiska urzędnicze? Czego i w jakim zakresie może wymagać pracodawca? Co wolno robić urzędnikowi po godzinach, a co może się nie spodobać? Za co można stracić posadę? Kogo nie wolno wysłać w delegację? Kto i kiedy i z jakiego tytułu dostanie odprawę?

Przybliżeniu właśnie takiej wiedzy służyć ma niniejsza publikacja. Prowadzi ona krok po kroku przez przepisy dotyczące praw pracowniczych w samorządzie terytorialnym.

Niezaprzeczalnym jej walorem jest to, że w zasadzie każde z poruszonych zagadnień posze-rzone zostało o aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, czy opinie Państwowej Inspekcji Pracy, resortów, raporty Najwyższej Izby Kontroli, itp.
Szeroko przytaczane są także komentarze ekspertów.

Wszystko to powoduje, że wydawnictwo ma charakter praktyczny i unikatowy.

Zachęcam zatem do lektury.

 


Załączniki