Aktualności

20 stycznia 2018

"Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo", 31 stycznia br., Warszawa

fotolia.pl

31 stycznia br. w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo".

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii.

Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

  • Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
  • Jak zrównoważyć mobilność miejską?
  • Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
  • Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Prelekcje poprowadzą m.in.:

  • Maciej Sulmicki - Prezes, Organizacja Zielone Mazowsze - "Detekcja pieszych w kontekście bezpieczeństwa."
  • Stanisław Biega - Centrum Zrównoważonego Transportu - "Poprawa konkurencyjności transportu publicznego poprzez inteligentne  planowanie, wdrożenia i inwestycje. Przegląd dobrych praktyk."
  • Sławomir Podsiadły - Zastępca Dyrektora, ZTM Lublin - "Rozwój elektromobilności w Lublinie."
  • Joanna Marcinkowska - Rzecznik Praw Pasażera Kolei - "Informacja pasażerska oraz zakup biletów poprzez mobilne kanały sprzedaży z perspektywy postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei – doświadczenia z pierwszego roku działalności."
  • Wojciech Makowski - Audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich - "BYPAD - jak zapewnić maksymalną skuteczność polityki rowerowej?"
  • Michał Beim - Instytut Sobieskiego - "Alternatywne formy wykorzystania samochodu jako uzupełnienie systemu transportu publicznego.

Do bezpłatnej rejestracji zapraszamy: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, operatorów publicznego transportu zbiorowego, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych.

Rejestracja >>> link

Miejsce konferencji: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Kontakt z organizatorem: Karolina Gromadzka, specjalista ds. promocji, mobile: + 48 535 304 214, e-mail: karolina.gromadzka@pirbinstytut.pl