Aktualności

24 stycznia 2018

Wizyta studyjna w ramach projektu "Rozwój PPP w Polsce", 13 luty br., Kobylnica

Z przyjemnością informujemy, że można już zgłaszać się na kolejną wizytę studyjną w ramach projektu "Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce".

Naszym  gospodarzem będzie gmina Kobylnica (k.Słupska), która z sukcesem wdraża projekt Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym.
Opis tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo tutaj.

Wizyta zaplanowana została na 13 lutego 2018 roku.

Na wizytę można zgłosić się tutaj.

Informujemy, że system online Ministerstwa Rozwoju zamyka możliwość zgłaszania się po osiągnięciu limitu 20 osób – stąd decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszych 15 osób jest na liście podstawowej, pozostałe 5 – na liście rezerwowej. W ciągu 2 dni od zamknięcia zgłoszeń osoby z listy podstawowej będą przez nas proszone o pisemne potwierdzenie swojego udziału ( §3 pkt 7 Regulaminu wizyty studyjnej nr 1).

Zwracamy uwagę na zapisy Regulaminu mówiące o tym, że, co do zasady, z uwagi na limit 15 osób na jedną wizytę, w całym cyklu wizyt studyjnych może wziąć udział jedna osoba z danej jednostki. Oznacza to, że jeśli w wizycie nr 1 weźmie udział przedstawiciel danej jednostki, to w przypadku dużego zainteresowania wizytami, na kolejne wizyty ta jednostka nie będzie mogła już zgłosić swojego reprezentanta.

Dodatkowych informacji może udzielić p. Joanna Ludwiczak, tel 61 633 50 53, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej!