Szkolenia ZPP

24 stycznia 2018

Warsztat tematyczny pt. “Aktualne problemy dotacji z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – rozliczanie i kontrola dotacji za rok 2017 oraz udzielanie dotacji na zadania roku 2018”

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich i Powiat Bocheński zapraszają na warsztat tematyczny zatytułowany “Aktualne problemy dotacji z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – rozliczanie i kontrola dotacji za rok 2017 oraz udzielanie dotacji na zadania roku 2018", który odbędzie się 9 lutego 2018 roku, w godz. od 10.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Moderatorem warsztatu będzie: Wojciech Lachiewicz – administratywista, od 1990 roku szkolący z tematyki finansów publicznych i prawa dotacyjnego, natomiast od 1999 roku z tematyki dotacji dla NGO. Od 1994 roku zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor monografii pt.: „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, Ch.Beck, 2017.

Spotkanie skierowane jest do: pracowników wydziałów merytorycznych starostw powiatowych i miast na prawach powiatu związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji celowych, skarbników JST, audytorów i kontrolerów wewnętrznych w JST, a także osób z NGO zajmujących się opracowaniem oferty i rozliczeniem dotacji celowej.

W warsztacie tym mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 1 lutego br.


Załączniki