Aktualności

31 stycznia 2018

Program „Niepodległa”. Spotkanie informacyjne w Bochni

30 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Rafał Rudka, kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich.
Na początku przedstawił krótką informację o działalności ZPP. Następnie opowiedział o rozpoczętej niedawno współpracy Związku z Biurem Programu Niepodległa (pisaliśmy o tym tutaj). Rafał Rudka wspomniał ponadto o pracach w ramach Prezydenckiego Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w którym przedstawicielem jest  Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

W obchodach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości kluczowe znaczenie ma jak najszersze włączenie do wspólnego świętowania mieszkańców Polski. W spełnieniu tych celów mają pomóc dwa programy dotacyjne „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej” przeznaczone na realizację projektów związanych z obchodami w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów i województw. We wszystkich projektach szczególny nacisk zostanie położony na dotarcie do ludzi młodych oraz na realizowanie zadań w różnych formach współpracy.

Spotkanie w bocheńskim starostwie było okazją do zaprezentowania założeń dotyczących możliwości finansowania projektów w ramach programów. O tym jak planowany jest nabór wniosków o dotację dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rok 2018 oraz jak stworzyć dobry projekt podczas spotkania w Bochni mówiły Agnieszka Gajc, koordynatorka programu "Niepodległa" oraz Aleksandra Tatarczuk - koordynatorka programu "Koalicje dla Niepodległej".

W dalszej części spotkania Wioletta Kępka z Biura Programu "Niepodległa" przybliżyła zasady komunikacji i stosowania identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa” dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów lokalnych.

Na koniec odbyła się odbyła się krótka dyskusja, po której zakończyła się konferencja.


Galeria zdjęć

Pokaż więcej zdjęć