Aktualności

26 lutego 2018

ZPP w nowej odsłonie

26 i 27 lutego 1999 r. odbyło się Zebranie Założycielskie ZPP. W efekcie decyzji podjętych na tym spotkaniu, niecały miesiąc później, dokonano wpisu do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie.

26 lutego 2018 r. – w kolejną rocznicę tego wydarzenia, ZPP prezentuje nowy znak graficzny Związku Powiatów Polskich.

Mając na względzie dochowanie tradycji, a jednocześnie będąc w zgodzie z dzisiejszymi światowymi trendami proponowany logotyp zachowuje krój czcionki oraz stosowane kolory z dotychczasowego logo, a jednocześnie wprowadza nowoczesny, płaski, prosty wzór – kontur Polski, który nadal zawiera cztery elementy składowe tworzące swoisty łańcuch.

Logo to jest powiązane z całym pakietem firmowym (banery, roll'up-y, publikacje, sprawozdania, materiały promocyjne, prezentacje, papier firmowy – w tym dla Konwentów, certyfikaty za udział w szkoleniach, wizytówki, zaproszenia, notatniki, teczki, pinsy, itp.). Z wszystkimi tymi elementami można się zapoznać, analizując załączoną Księgę Znaku ZPP.

Realizowane działanie pozwoli na ujednolicenie całego pakietu wizualnego ZPP, dzięki czemu powstanie nowa jakość promocyjna.

Związek planuje ponadto szereg działań merytorycznych, które będą głównym elementem wspierania JST-Członków ZPP, ale już osadzonych na kompleksowo zaplanowanym pakiecie promocyjnym.

O wszystkich tych działaniach będziemy na bieżąco informowali.