Aktualności

19 marca 2018

Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

26-27 kwietnia 2018 r. w Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, w Krakowie odbędzie się IV Europejski Kongres Samorządów.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów organizator – Instytut Studiów Wschodnich - przewiduje zróżnicowany program, na który składać się będzie pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Do udziału w EKS zachęca Prezydent Krakowa. - Włodarze regionów i miast, burmistrzowie, wójtowie, a także organizacje pozarządowe, przedstawicielstwa ministerstw, agend rządowych oraz środowisk biznesowych – to oni powinni głośno rozmawiać o potrzebach społeczeństwa, występujących problemach i możliwych rozwiązaniach. Im więcej prowadzonych dyskusji, wymiany informacji i konstruktywnej debaty, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo błędu w realizacji obmyślonej strategii – pisze Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa przed IV Europejskim Kongresem Samorządów. Więcej na ten temat przeczytać można tutaj: http://www.forum-ekonomiczne.pl/prezydent-krakowa-zaprasza-na-iv-europejski-kongres-samorzadow/

Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

Partnerem wydarzenia jest Związek Powiatów Polskich. Patronat medialny nad Kongresem sprawuje Dziennik Warto Wiedzieć.