Zapytanie w trybie rozeznania rynku na realizację usługi restauracyjno-noclegowej w Tychach, 10-11 kwietnia 2018 r.

Realizacja usługi restauracyjno-noclegowej w Tychach 10-11 kwietnia 2018 r.

Zapytanie w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki