Wystąpienie prof. Jerzego Buzka do uczestników XXIII ZO ZPP