Dr Adam Bodnar podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich