Ludwik Węgrzyn w pierwszym dniu XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich