Leszek Miller, Premier RP (2001-2004), podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich