Andrzej Maciejewski podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich