Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP