Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP