Aktualności

20 kwietnia 2017

Wkrótce ruszają regionalne szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych  realizowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia. Cykl 16 szkoleń, po jednym w każdym województwie, odbędzie się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej.

Każde szkolenie to 2 dni wytężonej pracy, podczas których zostaną omówione zasady  realizacji przedsięwzięć w formule PPP m.in. istota PPP, źródła prawa, polski rynek PPP. Uczestnicy zapoznają się z całym procesem realizacji projektu PPP, począwszy od  wyboru źródeł finansowania projektu, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, a skończywszy na podpisaniu umowy ze stroną prywatną. W trakcie szkoleń będziemy kładli nacisk  na  praktyczne aspekty interesujące pracowników sektora publicznego i postaramy się „odczarować” formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły.

Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom posiadającym wieloletnie doświadczenie w dziedzinie PPP oraz praktykom samorządowym, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji  własnych  projektów  PPP. W programie szkolenia uwzględniono również czas na indywidualne konsultacje z ekspertami.

Organizatorzy  pokrywają  koszty szkolenia, materiałów  szkoleniowych,  wyżywienia i noclegu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Uczestnictwo pracowników Państwa instytucji w szkoleniu regionalnym oraz trzech kolejnych specjalistycznych warsztatach organizowanych w ramach projektu, to szansa na zdobycie certyfikatu Ministerstwa  Rozwoju. Certyfikat  taki będzie świadectwem zaangażowania Państwa instytucji, a tym samym pozyskania wiedzy w ramach kompleksowego i spójnego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z najważniejszych zagadnień  PPP. Certyfikaty zostaną wręczone oficjalnie na konferencji podsumowującej cały projekt Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!


Załączniki