Aktualności

13 września 2018

Jak powiaty służą obywatelom. Raport ZPP

Z okazji 20.lecia reaktywacji samorządu powiatowego, Związek Powiatów Polskich przygotował wyjątkową publikację. To raport pt. „Powiaty. Dwadzieścia lat służby na rzecz obywateli”. Ukazuje on jak przez dwie dekady odrodzone powiaty służą obywatelom, wykonując liczne, różnorodne a przy tym ważne zadania.

W publikacji przeczytać można m.in., że latach 2001-2017 powiaty wydatkowały łącznie kwotę ponad 325 mld zł oraz poznać strukturę wydatków. W pierwszej kolejności jest to edukacja i rozwój, następnie transport i łączność a trzecie pomoc społeczna. Na tym nie kończy się jednak struktura. W jej zakres chodzą jeszcze m.in. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, działalność usługowa, obsługa długu publicznego, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka mieszkaniowa, itd.

W okresie 2001-2017 wydatki majątkowe powiatów wyniosły przeszło 46,4 mld zł ogółem (14,3% wydatków). Większość wydatków majątkowych dotyczyła działu transport i łączność (59% wydatków majątkowych).

Raport praktycznie w  całości został opracowany siłami pracowników i  współpracowników Biura Związku Powiatów Polskich. Wyjątek stanowi rozdział przedstawiający historię odtworzenia powiatów. O jego napisanie ZPP poprosił następcę nieodżałowanego prof. Michała Kuleszy na stanowisku kierownika Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Dawida Sześciło.

Prezentacji publikacji odbyła się 11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP. Piszemy o tym tutaj.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.

 


Załączniki