Informacja o działalności ZPP w okresie od 14 maja do 14 lipca 2019 roku