Aktualności

27 listopada 2019

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 11

Tematem przewodnim ostatniego wydania Biuletynu PPP był crème de la crème całego projektu, czyli umowa o PPP. Z jednej strony w numerze można znaleźć tekst poświęcony podstawowym elementom takiej umowy, z drugiej zaś artykuł pokazujący kluczowe – z perspektywy publicznej – postanowienia umowy o PPP. Pozostałe teksty specjalistyczne dotyczą m.in. stosowania „Złotej Księgi FIDIC” w projektach PPP czy bankowalności projektu PPP.  

Skoro to ostatni numer, to nie mogło zabraknąć w nim pewnych podsumowań. Dawny już resort inwestycji i rozwoju przygotował materiał na temat działań wspierających rozwój PPP w Polsce, podejmowanych przez Departament PPP. W „Biuletynie…” zamieszczono również tekst podsumowujący krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, które zostały opisane we wcześniejszych wydania.    
To przeszłość. O teraźniejszości traktują sprawozdania z wizyt studyjnych czy relacja z Międzynarodowego Forum PPP Płock 2019.

W przyszłość zaś przenoszą Czytelników przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy w tekście pt. „Jaka przyszłość czeka PPP w Polsce?” wyrażają swoje zdanie na ten temat. Nie zapominajmy jednak o tym, że ostateczny kształt owej przyszłości zależy w głównej mierze od nas.

Zachęcamy do lektury i życzymy samych udanych projektów PPP!


Biuletyn PPP wydawany jest w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Załączniki