Informacja o działalności ZPP w okresie od 16 września do 3 grudnia 2019 roku