Aktualności

3 stycznia 2020

Wybór najlepszych felietonów z lat 2015-2019. Bezpłatna publikacja Związku Powiatów Polskich

Wiedząc jak istotne jest informowanie o najważniejszych wydarzeniach – zarówno tych związanych z pracami Parlamentu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i ukazującymi się aktami prawnymi czy wydarzeniach dotyczących bieżących informacji w powiatach, miastach i gminach – Związek Powiatów Polskich wydaje periodyk Dziennik Warto Wiedzieć. Różnorodność pojawiających się w nim tekstów pozwala na ukazanie szerokiej perspektywy spraw istotnych z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.

Istotnym gatunkiem, który jest obecny na łamach Dziennika praktycznie od samego początku jest felieton, który w osobistym tonie pozwala na przekazanie myśli. W pierwszych latach istnienia Dziennika, ich autorem był przede wszystkim Marek Wójcik. Od marca 2015 roku swój komentarz dotyczący najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia samorządu praktycznie co tydzień publikuje Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora biura ZPP. Publikacje stały się pokaźnym zbiorem niezwykle ważnych zagadnień. Wiele z opublikowanych felietonów nie straciło na aktualności, dlatego niezwykle cenne jest zebranie ich razem i opublikowanie w formie książki.

„W interesie samorządu terytorialnego. Wybór najlepszych felietonów z lat 2015-2019” to wybrane przez autora 50 tekstów, które warte są przypomnienia. Głównym kryterium kwalifikacji była aktualność zawartego w nich przesłania – przesłania podporządkowanego ochronie interesów samorządu terytorialnego. „Konieczne jest przypominanie fundamentów, na których samorząd jest zbudowany i jego wartości w codziennych działaniach” – pisze w słowie wstępnym Grzegorz Kubalski.


Załączniki