Aktualności

30 kwietnia 2020

„Zdalne świadczenie usług publicznych”. Bezpłatna publikacja Związku Powiatów Polskich

Sytuacja pandemii koronawirusa postawiła administrację publiczną przed koniecznością przebudowy systemu jej funkcjonowania. Pytań dotyczących zdalnego świadczenia usług publicznych jest jednak wiele, dlatego Związek Powiatów Polskich przygotował dla swoich członków bezpłatną publikację wyjaśniającą rozmaite aspekty zagadnienia pracy zdalnej.

Sytuacja kryzysowa wymusiła zamkniecie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania wielu urzędów. Obywatele mają jednak prawo do ciągłości w załatwianiu spraw. W związku z tym w bardzo szerokim stopniu funkcjonować zaczęła praca zdalna. Rewolucja technologiczna i stała obecność technologii informacyjnych w życiu przygotowywała nas do takiej sytuacji, co jednak nie zmienia faktu, że sytuacja kryzysowa sprowokowała do zadania wielu pytań. Zamierzeniem autorów publikacji było szybkie, z uwagi na sytuację epidemii, opracowanie poradnika prezentującego wybrane aspekty świadczenia usług zdalnych, z położeniem nacisku na ich uwarunkowania prawne.

Poszczególne rozdziały przybliżą tematykę organizowania nauczania zdalnego, narzędzi ułatwiających porozumienia się na odległość, zdalnej realizacji usług administracyjnych czy udostępniania zasobów kultury w sieci.

Autorami publikcji są pracownicy Związku Powiatów Polskich, tj.: Grzegorz P. Kubalski, Patrycja Grebla-Tarasek, Katarzyna Liszka-Michałka, Monika Małowiecka, Rafał Rudka, Bernadeta Skóbel, Małgorzata Węgrzyn oraz Bartłomiej Zydel.


Załączniki