Zaangażowanie eksperta przygotowującego scenariusze merytoryczne dla 9 filmów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego - postępowanie w trybie zasady konkurencyjności

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił zamówienie na zaangażowanie eksperta przygotowującego scenariusze merytoryczne dla 9 filmów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

Termin składnia ofert upływa 14 października 2020 r. o godzinie 15.00.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9944

Załączniki do zamówienia:

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz oferty
  3. Miejsce i sposób składania ofert
  4. Kryteria oceny ofert i wykluczenie
  5. Istotne postanowienia przyszłej umowy
  6. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

 


Załączniki