Ogłoszenia i zamówienia publiczne

22 października 2020

Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące zamówienia na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)