Informacja o działalności ZPP w okresie od 4 listopada do 13 grudnia 2017 roku