Informacja o działalności ZPP w okresie od 14 grudnia 2017 roku do 2 marca 2018 roku