Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

IX Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 marca 2006 roku)

    w sprawie zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie zagrożeniu pandemii ptasiej grypy
    w sprawie obciążenia samorządów kolejnymi zadaniami z zakresu oświaty bez zabezpieczenia środków finansowych na ich realizacje
    w sprawie udziału powiatów górniczych w opłacie eksploatacyjnej
    w sprawie projektu ustawy o samorządnym ogrodnictwie działkowym
    w sprawie niedofinansowania zadań z zakresu geodezji realizowanych przez powiaty
    w sprawie niedofinansowania zadań związanych z nadzorem nad lasami
    w sprawie funkcjonowania administracji nadzoru budowlanego
    w sprawie zmian dotyczących regulacji prawnych na zadania z zakresu komunikacji i transportu
    w sprawie konieczności rekompensowania utraconych przez powiaty dochodów z tytułu zmniejszenia opłaty za wydanie kart pojazdu
    w sprawie udziału powiatowego samorządu terytorialnego w realizacji Integrującej Platformy Elektronicznej
    w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
    w sprawie mechanizmów wdrażania funduszy strukturalnych
    w sprawie kształtowania zmian w zasadach finansowania samorządów powiatowych
    w sprawie finansowania dróg powiatowych
    w sprawie zasad finansowania domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwanych w wyniku przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości
    w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego przez jednostki samorządu terytorialnego
    w sprawie funkcjonowania powiatowej administracji zespolonej

VIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 marca 2005 roku)

    w sprawie środków finansowych na realizacje zadań oświatowych
    w sprawie systemu ubezpieczeń zdrowotnych
    w sprawie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy
    w sprawie realizacji programu stypendialnego
    w sprawie wzmocnienia pozycji ustrojowej samorządu powiatowego w Rzeczypospolitej
    w sprawie podatku VAT
    w sprawie funkcjonowania systemu opieki społecznej
    w sprawie Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju