Ogłoszenia i zamówienia publiczne

21 października 2020

Ogłoszenie zamówienia na produkcja 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił ponownie zamówienie na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składnia ofert upływa 29 października 2020 r. o godzinie 12.00.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12810

Załączniki do zamówienia:

  1. Ogłoszenie
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Formularz oferty
  4. Miejsce i sposób składania ofert
  5. Kryteria oceny ofert i wykluczenie
  6. Istotne postanowienia przyszłej umowy
  7. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


Załączniki