Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Krzysztof Maćkiewicz
  Starosta Wąbrzeski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno
  woj. kujawsko-pomorskie

  e-mail główny: starosta.cwa@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@wabrzezno.pl

  tel. +48 56 688 24 51
  fax: +48 56 688 27 59

  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie dokonania zmian w zakresie odpowiedzialności jst z tytułu rezygnacji z prawa odliczania VAT naliczonego oraz wyłączenia jst z obowiązku generowania jednolitego pliku kontrolnego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie umożliwienia szpitalom powiatowym nie posiadającym kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii ...

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie planowanego konkursu na drogi lokalne (gminne i powiatowe) w ramach Działania 5.1. Infrastruktura drogowa, schemat: drogi lokalne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zwolnienia z opłat dokumentów urzędowych w sytuacjach określonych w uchwalonej dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie obowiązku corocznego podejmowania uchwały dotyczącej wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie aneksowania na 2016 rok umów wieloletnich ze szpitalami powiatowymi

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie finansowania przez powiaty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji NFZ dla szpitali powiatowych na 2016 rok

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle planu finansowego NFZ na 2016 rok

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. powołania przez Starostów lekarzy wystawiających karty zgonu i stwierdzających zgon.
  2. rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie rozwiązania Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. wprowadzenia niekorzystnych zmian dla powiatów w zapisach ustawyz dnia 25 czerwca 2015 r.
  4. rozwiązywania skutków suszy w rolnictwie
  5. realizacji przez Powiaty zadań wynikających z organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. podjęcia działań mających na celu możliwość składania fiszek projektowych w zakresie polityki terytorialnej realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na budowę i wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych przystosowanych dla 14 wychowanków
  2. nałożenia na Powiaty zadania polegającego na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego bez zabezpieczenia środków na jego realizację