Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Jan Grabkowski
  Starosta Poznański

  Starostwo Powiatowe
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań
  woj. wielkopolskie

  e-mail główny: konwent@powiat.poznan.pl
  e-mail powiatu: starostwo@powiat.poznan.pl

  tel. +48 61 841 05 01

  Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie propozycji wysokości kontraktów szpitali powiatowych na rok 2016

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie poparcia stanowisk w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie projektu Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2014
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie kształcenia zawodowego
  funkcjonowania sieci lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Wielkopolskim

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dot. pomocy finansowej dla powiatów pozbawianych własności nieruchomości

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej wynikającej z przyjętych zasad finansowania

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie finansowania, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie rozwoju lokalnego w przyszłym okresie programowania środków unijnych w latach 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

  w sprawie zmian w funkcjionowaniu publicznych służb zatrudnienia

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf