Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Kompetencja ogólna (powiat)
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 10 ust. 1

Coroczne zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kompetencja ogólna (powiat)
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 11 ust. 1

Powierzenie prowadzenia punktów adwokatom, radcom prawnym i organizacji pozarządowej

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 4 ust. 4

Administrator danych osobowych zawartych w składanych przez zainteresowanych uzyskaniem pomocy, oświadczeniu osoby, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 7 ust. 5

Analizowanie opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy, mając na względzie potrzebę wprowadzenia usprawnień oraz podniesienia jakości nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 8 ust. 6

Mozliwość żądania czasu trwania dyżuru w punkcie

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 9 ust. 4

Odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu.

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 11 ust. 8

Kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 12 ust. 1

Przekazywanie co kwartał, za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań określonych w ustawie.

Starosta
Zlecone
Finanse publiczne
Sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3

Uprawienie podmiotu sprawującego kontrolę wykonywania obowiązków ustawowych w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.