Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP (24-25 marca 2011 roku)

    w sprawie dochodów samorządów powiatowych i funkcjonowania systemu finansów publicznych
    w sprawie utworzenia banku komunalnego

XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 marca 2010 roku)

    w sprawie zespolenie administracji na szczeblu powiatowym
    w sprawie prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
    Rezolucja z okazji 20-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce
    w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez powiaty
    w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
    w sprawie zmian w systemie pomocy społecznej
    w sprawie niedoszacowania zadań rządowych dotyczących przeprowadzania przez powiat poboru do wojska
    w sprawie odpowiedzi na oficjalne stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczące najistotniejszych problemów samorządu powiatowego
    w sprawie budowy e-administracji
    w sprawie poparcia inicjatywy glosowania na Wielkie Jeziora Mazurskie jako jednego z 7 Cudów Natury

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie realizacji zadań z zakresu geodezji
    w sprawie wprowadzenia zmiany terminu wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w sytuacji nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli
    w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników
    w sprawie poparcia dla inicjatywy uznania Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Białowieskiej za Cud natury
    w sprawie ustrojowej roli samorządu powiatowego
    w sprawie wprowadzenia zmiany zasad finansowania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli
    w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie szkolnictwa zawodowego
    w sprawie przywrócenia jednolitego systemu publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego
    w sprawie zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka
    w sprawie decentralizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rzecz samorządów powiatowych
    w sprawie wydłużenia do 2015 roku terminu osiągania standardów przez domy pomocy społecznej oraz zmian w ustawie o pomocy społecznej
    w sprawie zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
    w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009
    w sprawie zmian systemowych w ochronie zdrowia