Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

III Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2001 roku)

    w sprawie realizacji reformy ustrojowej państwa
    w sprawie przejęcia przez jst. zadań, środków finansowych oraz majątku agencji i funduszy
    w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
    w sprawie zorganizowania wraz z innymi organizacjami samorządowymi ogólnopolskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów liceów i gimnazjów
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

II Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2000 roku)

    w sprawie pilnego uchwalenia ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie reformy ustrojaowej państwa
    w sprawie udziału przedstawiciela ZPP w Radzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w sprawie podziału centralnych środków budżetowych na poszczególne województwa przeznaczonych na restrukturyzację Samodzielnych
    w sprawie utworzenia Powiatowych Ośrodków Doradztwa Gospodarczego
    w sprawie likwidacji funduszy celowych
    w sprawie stworzenia rozwiązań finansowych umożliwiających dostosowanie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy do potrzeb powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie finansowania instytucji kultury przekazywanych powiatom z dniem 01.01.1999r.
    w sprawie odbycia debaty przez Sejm RP na temat bezrobocia, pomocy społecznej, itp.

I Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 maja 1999 roku)

    w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej mieszkańców wsi