Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

VII Zgromadzenie Ogólne ZPP (18 marca 2004 roku)

    w sprawie zmiany ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o gospodarce komunalnej
    w sprawie finansowania powiatowych urzędów pracy mających siedzibę w miastach na prawach powiatu
    w sprawie poszerzenia zakresu zadań finansowanych z Europejskiego
    w sprawie przeniesienia odpłatności za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej na rodzinę oraz na gminę
    w sprawie dochodów samorządów powiatowych

Nadzwyczajne VI Zgromadzenie Ogólne ZPP (21 lipca 2003 roku)

    w sprawie sytuacji służby zdrowia
    w sprawie konsekwencji wejścia w życie zmian w ustawie Prawo budowlane
    w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

V Zgromadzenie Ogólne ZPP (28 lutego 2003 roku)

    w sprawie zaległych wypłat dla pracowników służby zdrowia, wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 roku Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)
    dotyczące samorządu powiatowego na progu II kadencji
    w sprawie likwidacji kolejowych połączeń lokalnych

IV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12 kwietnia 2002 roku)

    dotyczące realizacja zadań przez samorządy powiatowe

III Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2001 roku)

    w sprawie zwiększenia ustrojowej roli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
    w sprawie zadań edukacyjnych realizowanych przez samorządy powiatowe
    w sprawie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej
    w sprawie prac nad ustawą o finansowaniu jst. od 2002r.
    w sprawie: sytuacji na rynku pracy
    w sprawie realizacji reformy ustrojowej państwa
    w sprawie przejęcia przez jst. zadań, środków finansowych oraz majątku agencji i funduszy
    w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
    w sprawie zorganizowania wraz z innymi organizacjami samorządowymi ogólnopolskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów liceów i gimnazjów
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

II Zgromadzenie Ogólne ZPP (7 kwietnia 2000 roku)

    w sprawie pilnego uchwalenia ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie reformy ustrojaowej państwa
    w sprawie udziału przedstawiciela ZPP w Radzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w sprawie podziału centralnych środków budżetowych na poszczególne województwa przeznaczonych na restrukturyzację Samodzielnych