Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (31 maja - 1 czerwca 2023 roku)

    w sprawie samowystarczalności energetycznej samorządów
    w sprawie obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów
    w sprawie niezbędnych nowych narzędzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
    w sprawie potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 czerwca 2022 roku)

    w sprawie koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie uporządkowania sieci dróg publicznych
    w sprawie planowanych zmian w sposobie zarządzania szpitalami
    w sprawie wsparcia powiatów dla Ukrainy
    w sprawie kluczowej roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa
    w sprawie konieczności opracowania i wdrożenia długofalowej polityki oświatowej państwa

XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 września 2021 roku)

    w sprawie konieczności zmiany art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
    w sprawie 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
    w sprawie wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej
    w sprawie pozycji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej
    w sprawie finansowania pediatrii w Polsce
    w sprawie konieczności zapewnienia długoterminowej perspektywy działań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie szpitali powiatowych
    w sprawie prawnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (29-30 września 2020 roku)

    w sprawie terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych
    w sprawie wynagrodzeń w sektorze samorządowym
    w sprawie roli powiatów w zapewnieniu mobilności
    w sprawie ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty
    w sprawie współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług
    w sprawie edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą
    w sprawie szpitali powiatowych