Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 czerwca 2022 roku)

    w sprawie uporządkowania sieci dróg publicznych

XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 września 2021 roku)

    w sprawie finansowania pediatrii w Polsce
    w sprawie konieczności zapewnienia długoterminowej perspektywy działań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie szpitali powiatowych
    w sprawie prawnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu
    w sprawie konieczności zmiany art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
    w sprawie 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
    w sprawie wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej
    w sprawie pozycji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (29-30 września 2020 roku)

    w sprawie szpitali powiatowych
    w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych
    w sprawie wynagrodzeń w sektorze samorządowym
    w sprawie roli powiatów w zapewnieniu mobilności
    w sprawie ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty
    w sprawie współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług
    w sprawie edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2019 roku)

    w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju
    w sprawie wynagradzania pracowników sektora publicznego
    w sprawie wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska
    w sprawie koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie finansowania systemu oświaty
    w sprawie racjonalnego rozwoju e-administracji

XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 kwietnia 2018 roku)

    w sprawie roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia